Praktisch

Gitschotelbuurschap Borgerhout

 

Gitschotelbuurschap

 

Vereniging zonder winstoogmerk

maatschappelijke zetel

De Leescorfstraat 43 2140 Borgerhout

 

 

 

Bestuursleden

 

Geert Janssens, voorzitter en penningmeester, 03/236.34.13 contact@gitschotel.be

Anne Eestermans, bestuurslid

Marleen Regnier, bestuurslid

Dimitri De Loecker, bestuurslid

Paul Bekaert, bestuurslid

Rene Pansaerts, bestuurslid

Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap met inclusief het abonnement op ons tijdschrift bedraagt:

9, 6 euro * sociaal tarief

12 euro gewoon lid

15 euro steunend lid

20 euro erelid

Het bedrag naar keuze kan gestort worden op bankrekening BE56 4026 0965 4188 ten name van Gitschotelbuurschap

* Wilt u genieten van dit tarief op al onze activiteiten en lidmaatschap hebben we enkel het mutualiteitsstickertje nodig dat aangeeft dat u voldoet aan de voorwaarden van een verhoogde tegemoetkoming. U kan dit overmaken in een omslag aan Geert Janssens, De Leescorfstraat 43, 2140 Borgerhout zodat er een interne en financiƫle controle kan gebeuren.