Praktisch

Gitschotelbuurschap Borgerhout

 

Gitschotelbuurschap

 

Vereniging zonder winstoogmerk

maatschappelijke zetel

De Leescorfstraat 43 2140 Borgerhout

 

 

 

Bestuursleden

 

Geert Janssens, voorzitter en penningmeester, 03/236.34.13 contact@gitschotel.be

Anne Eestermans, bestuurslid

Marleen Regnier, bestuurslid

Dimitri De Loecker, bestuurslid

Paul Bekaert, bestuurslid

Rene Pansaerts, bestuurslid

Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap met inclusief het abonnement op ons tijdschrift bedraagt:

9, 6 euro * sociaal tarief

12 euro gewoon lid

15 euro steunend lid

20 euro erelid

Het bedrag naar keuze kan gestort worden op bankrekening BE56 4026 0965 4188 ten name van Gitschotelbuurschap

* Wilt u genieten van dit tarief op al onze activiteiten en lidmaatschap hebben we enkel het mutualiteitsstickertje nodig dat aangeeft dat u voldoet aan de voorwaarden van een verhoogde tegemoetkoming. U kan dit overmaken in een omslag aan Geert Janssens, De Leescorfstraat 43, 2140 Borgerhout zodat er een interne en financiƫle controle kan gebeuren.

 

Het bestuur dankt in het bijzonder de ereleden voor 2018

Mevr. Asselbergh MF, Borgerhout; fam. Bergsma-Heylen, Borgerhout; dhr. Bohrer K, Borgerhout; dhr. Carette M, Borgerhout; Dhr. Christiaens J., Borgerhout; Dhr. Claessens T, Borgerhout; Mevr. Cleirbaut F, Borgerhout; Mevr. Coenen M, Deurne; Dhr. Cools J., Herentals; Dhr. De Loecker D., Borgerhout; Dhr. De Scheerder J, Schoten; Dhr. Derycke I, Borgerhout; Dhr. Giele L., Borgerhout; Dhr. Govaerts L., Borgerhout; Dhr. A. Herremans, Borgerhout; Dhr. Heyvaert F, Deurne; Dhr. Huybreghts K., Borgerhout; Dhr. Huysmans S, Hemiksem; Dhr. Janssens G, Borgerhout; Dhr. Jacquet A., Borgerhout; Mevr. K. Kloeck, Borgerhout; fam. Konings-Wyckmans, Dhr. Koreman R.; Borgerhout; Edegem; dhr. Lanckpaep, Borgerhout; dhr. Lemmens K, Berchem; Mevr. Lermytte N., Deurne; Mevr. Marchant, Borgerhout; Mevr. Mast-Domus, Antwerpen; Mevr. R. Marien, Borgerhout; Mevr. Marissen L, Berchem; Mevr. Met Den Ancxt M, Wilrijk; dhr. Moorkens, Antwerpen; Mevr. Nuyens M., Deurne; Mevr. Ooms H., Borgerhout Dhr. Pansaerts R., Borgerhout; Mevr. Preneel M., Borgerhout; Mevr. Regnier M., Borgerhout; Dhr. Sanders, Borgerhout; Mevr. Tireliren L, Berchem; Mevr. Torfs I., Deurne; Mevr. Van Bulck M, Opdorp; Dhr. Van Den Abbeele P., Borgerhout; Dhr. Van Den Eynde L., Deurne; Dhr. Van Haecht A., Sint-Katelijne-Waver; Fam. Van Merode-Sledsens, Borgerhout; fam. Vanoostende-Schelstraete, Halle; Mevr. Verbist M, Ekeren; dhr. Verellen A, Berchem; dhr. Wauter R, Vottem; Fam. Winnock-Van Houtven, Borgerhout