Herberg Gitschotel

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Gitschotel was een herberg. Het gebouw lag aan de Leemstraat (huidige Gitschotellei), buiten de stadspoorten van Antwerpen op de weg naar Borsbeek, juist tegenover de Botermelkstraat (de huidige Karel de Preterlei). Aan de gevel prijkten oude muurankers die het jaartal 1660 weergaven. De herberg was vooral gekend als zondagattractie voor de Antwerpenaars. De families wandelden er naartoe en aten er boerenboterhammen met plattekaas. In 1914 werd de herberg, net zoals het Te Boelaerpark, overgeheveld van de gemeente Deurne naar de gemeente Borgerhout. In 1928 wijzigde de gemeenteraad de naam Leemstraat in Gitschotellei. In 1938 verdween de herberg onder de slopershamer.

 

Over de betekenis van het toponiem tast men in het duister. Aan de herberg is wel een naamverklarende sage verbonden. De oudste versie ervan dateert van 1892. In 1966 klonk ze als volgt:

 

Aan de Borsbeekse Poort hielden er vroeger Spaanse soldaten de wacht. Daar was een café. De soldaten dronken veel maar wilden niets betalen. De waardin wilde hen weg. Ze ging naar boven en goot een kom met water door de venster op het hoofd van die Spaanse soldaten. Die riepen dan naar de waardin: “Gij lelijke Gietschotel”. Zo heeft de Gitschotel nu haar naam gekrege.

 

Literatuur

  • PEETERS E., Herberg “in de Gietschotel” te Deurne-Borgerhout, in Heemkundig Handboekje, 1995, jg. 43/3
  • N. De Gietschotel, in Het Vlaamsche Heelal, 22 oktober 1892.
  • VAN DE VIJVER F. De sage van de Gitschotel, in Heemkundig Handboekje, 1956, jg. 4/1
  • VAN DEN BERG M. De Gietschotel te Deurne, in Volksverhalen uit Antwerpen, Antwerpen, 1981, blz. 161
  • VAN BULCK G. De wortels, stichting en beginjaren van Gitschotelbuurschap, in Heemkundig Handboekje, 1986, jg. 34/1
  • VAN BULCK G., VAN HERENDAEL F., STAPPAERTS D., VAN DE VIJVER J., DE COCK S., SVENSSON K., BAYART A., VAN OPSTAL J.,VAN DER LINDEN R., VERBIEST F., SILLIS F. Ferdi Van de Vijver-nummer. Heemkundig Handboekje, 1982, jg. 30/1.