Homepage

Gitschotelbuurschap Borgerhout

 

GITSCHOTELBUURSCHAP IS EEN HEEMKUNDIGE KRING

De zetel is gevestigd in Borgerhout.Gitschotelbuurschap wil de plaatselijke heemkunde en de volksopleiding in het algemeen bevorderen.

De doelstelling wordt als volgt verwoord in de statuten:

De vereniging heeft tot doel het bestuderen, bekendmaken, doen waarderen en bewaren van materieel en niet-materieel erfgoed en dit in de breedste zin van het begrip.

De omschrijving behelst ondermeer heemkunde, geschiedenis, volkskunde, genealogie, heraldiek.

??Vragen??

Contacteer* ons via

contact@gitschotel.be

*email worden enkel behandeld indien ze voorzien zijn van:

-een duidelijk onderwerp

-een emailadres met naamvermelding( voor- of achternaam vermeld

in emailadres)

Deze maatregel zijn enkel om spam te vermijden