Praktisch

Gitschotelbuurschap

Vereniging zonder winstoogmerk

maatschappelijke zetel

De Leescorfstraat 43, 2140 Borgerhout.

Bestuursleden

  • Geert Janssens, bestuurder 03/236.34.13 contact@gitschotel.be
  • Marleen Regnier, bestuurder
  • Dimitri De Loecker, bestuurder
  • Paul Bekaert, bestuurder
  • Amy Grobben, bestuurder
  • Daisy Schiettekatte, bestuurder

Lidmaatschap

Het lidmaatschap met inclusief het abonnement op ons tijdschrift bedraagt:

  • 9, 6 euro * sociaal tarief
  • 12 euro gewoon lid
  • 15 euro steunend lid
  • 20 euro erelid

Het bedrag naar keuze kan gestort worden op bankrekening BE56 4026 0965 4188 ten name van Gitschotelbuurschap

* Wilt u genieten van dit tarief op al onze activiteiten en lidmaatschap hebben we enkel het mutualiteitsstickertje nodig dat aangeeft dat u voldoet aan de voorwaarden van een verhoogde tegemoetkoming. U kan dit overmaken in een omslag aan Geert Janssens, De Leescorfstraat 43, 2140 Borgerhout zodat er een interne en financiële controle kan gebeuren.

 

Het bestuur dankt in het bijzonder de ereleden voor 2020

Ereleden: Firma Begrafenissen Heiremans, Borgerhout; fam. Bergsma-Heylen, Borgerhout; dhr. Bohrer K, Borgerhout; dhr. Carette M, Borgerhout; Dhr. Claessens T, Deurne; Mevr. Cleirbaut F, Borgerhout; Mevr. Coenen M, Deurne; Dhr. Cools J., Herentals; Dhr. De Loecker D., Borgerhout; Dhr. De Scheerder J, Merksem; Dhr. Derycke I, Borgerhout; Mevr. Domus, Antwerpen; Dhr. Giele L., Borgerhout; Dhr. A. Herremans, Borgerhout; Dhr. Heyvaert F, Deurne; Dhr. Huysmans S, Puurs; Dhr. Janssens G, Borgerhout; Dhr. Jacquet A., Borgerhout; Mevr. K. Kloeck, Herentals; fam. Konings-Wyckmans, Edegem; Dhr. Lanckpaep, Borgerhout; dhr. Lemmens K, Berchem; Mevr. Lermytte N., Deurne; Mevr. Luyckx E., Borgerhout; Mevr. Marchant, Borgerhout; Mevr. R. Marien, Borgerhout; Mevr. Marissen L, Berchem; dhr. Moorkens, Antwerpen; Mevr. Nuyens M., Deurne; Mevr. Ooms H., Borgerhout; Dhr. Pansaerts R., Borgerhout; Dhr; Pittoors B, Borgerhout; Mevr. Regnier M., Borgerhout; Dhr. Schiltz D., Aartselaar; Dhr. Thielemans, Borgerhout; Mevr. Tireliren L, Berchem; Mevr. Van Bulck M, Opdorp: Dhr. Van Den Abbeele P., Borgerhout; Dhr. Van Den Eynde L., Deurne; Dhr. Van Haecht A., Sint-Katelijne-Waver; Dhr; Van Herck Guido, Mortsel; Fam. Van Merode-Sledsens, Borgerhout; Mevr. Van Ingelgem, Wommelgem; fam. Vanoostende-Schelstraete, Halle; Mevr. Verbist M, Ekeren; dhr. Verellen A, Berchem; Dhr. Verstraelen M, Borgerhout; dhr. Wauter R, Herstal;