Praktisch

Gitschotelbuurschap

Vereniging zonder winstoogmerk

maatschappelijke zetel

De Leescorfstraat 43, 2140 Borgerhout.

Bestuursleden

  • Geert Janssens, bestuurder 03/236.34.13 contact@gitschotel.be
  • Dimitri De Loecker, bestuurder
  • Paul Bekaert, bestuurder
  • Amy Grobben, bestuurder
  • Nancy Lenaerts, bestuurder

Lidmaatschap

Het lidmaatschap, inclusief jaarboek, bedraagt: 
  • 9, 6 euro * sociaal tarief
  • 20 euro gewoon lid
  • 25 euro steunend lid
  • 35 euro erelid

Het bedrag naar keuze kan gestort worden op bankrekening BE56 4026 0965 4188 ten name van Gitschotelbuurschap

* Wilt u genieten van dit tarief op al onze activiteiten en lidmaatschap hebben we enkel het mutualiteitsstickertje nodig dat aangeeft dat u voldoet aan de voorwaarden van een verhoogde tegemoetkoming. U kan dit overmaken in een omslag aan Geert Janssens, De Leescorfstraat 43, 2140 Borgerhout zodat er een interne en financiële controle kan gebeuren.

 

Het bestuur dankt in het bijzonder de ereleden en steunende leden voor 2024:

Ereleden: Firma Begrafenissen Heiremans, Borgerhout; Fam. Bergsma-Heylen, Borgerhout; dhr. Bohrer K, Borgerhout; Dhr. Buermans, Hoboken;  Dhr. Carette M, Borgerhout; Mevr. Cleirbaut F, Borgerhout; Dhr. Cornelissen H., Borgerhout; Dhr. Crockaert E, Borgerhout;  Dhr. De Loecker D., Borgerhout; Dhr. De Scheerder J, Merksem; Dhr. Derycke I, Borgerhout; Mevr. Domus, Antwerpen; Dhr. Dox H., Schoten; fam. Druwé-De Bruyne, Borgerhout; Dhr. Giele L., Borgerhout; Dhr. Heyvaert F, Deurne; Dhr. Huysmans S, St. Katelijne-Waver; Dhr. Janssens G, Borgerhout; Dhr. Jacquet A., Borgerhout; Mevr. K. Kloeck, Herentals; Fam. Konings-Wyckmans, Edegem; Dhr. Lanckpaep, Borgerhout; dhr. Lemmens K, Berchem; Mevr. Lenaerts  N, Schilde; Mevr. Lermytte N., Deurne; Fam. Moonen, Berchem; Dhr. Rapier, H., Vielsalm; Dhr. Romeo M.J., Mortsel;  Dhr. Van Den Abbeele P., Borgerhout; Dhr. Van Den Eynde L., Deurne; Dhr. Van der Snickt C, Berchem; Dhr. Verstraelen M, Borgerhout;

Steunende leden: Dhr. Andries, Borgerhout; Dhr. De Brabander I., Borgerhout; Mevr. Demarbaix J., Edegem; Dhr. Denis H., Deurne; Mevr. Grobben A., Borgerhout; Fam. Leemans-Van Geel, Edegem; Dhr. Luykx, W., Borgerhout; Mevr. Marissen L, Halle; Dhr; Mattheeusen W., Borgerhout; Dhr. Moorkens, Antwerpen; Mevr. Nuyens M., Deurne; Dhr. Nys H., Borsbeek; Fam. Oversteyns-Heuten, Deurne; Mevr. Paelinck N, Borgerhout; Dhr. Pauwels F., Wommelgem; Dhr. Pittoors B, Borgerhout; Mevr. R. Remy, Borgerhout; Rijksarchief Antwerpen, Antwerpen; Dhr. Schiltz D., Aartselaar; Dhr. Segal, Deurne; Dhr. Smeets W., Borgerhout; Mevr. Soete I, Deurne; dhr. Stappaerts G., Antwerpen; Dhr. Van Den Bosch W., Borsbeek; Mevr. Van Der Meirsch K., Borgerhout; Mevr. Van Der Velden G, Deurne; Dhr. Van Hove, Berchem; Fam. Van Poyer-Thys, Borgerhout; Dhr. Van Puyvelde, Ranst; fam. Van Strydonck-Borms, Deurne; Fam. Verschoren-Nuyts, Brasschaat; 

 

De vereniging wordt financieel ondersteund door het district Borgerhout.