Anti-discriminatiecharter 

Onze vereniging verklaart dat:  Ze openstaat voor diversiteit in al zijn vormen (nationaliteit, religie, geaardheid, politieke overtuiging, taal, handicap, …).  Ze alle personen ongeacht hun achtergrond respectvol behandelt en elke vorm van discriminatie afkeurt. Ze ongelijke behandeling actief zal bestrijden…

Ledenwerving

Wens je mee vrijwilliger te worden?  Bekijk dan volgende link even:  https://www.giveaday.be/nl-be/organisatie/225