GITSCHOTELBUURSCHAP IS EEN HEEMKUNDIGE KRING

De zetel is gevestigd in Borgerhout. Gitschotelbuurschap wil de plaatselijke heemkunde en de volksopleiding in het algemeen bevorderen.

De doelstelling wordt als volgt verwoord in de statuten:

De vereniging heeft tot doel het bestuderen, bekendmaken, doen waarderen en bewaren van materieel en niet-materieel erfgoed en dit in de breedste zin van het begrip.

De omschrijving behelst ondermeer heemkunde, geschiedenis, volkskunde, genealogie, heraldiek.


Dit veld gebruiken we om de authenticiteit van uw bericht snel te kunnen nagaan.