Anti-discriminatiecharter 

Onze vereniging verklaart dat: 

  • Ze openstaat voor diversiteit in al zijn vormen (nationaliteit, religie, geaardheid, politieke overtuiging, taal, handicap, …). 
  • Ze alle personen ongeacht hun achtergrond respectvol behandelt en elke vorm van discriminatie afkeurt.
  • Ze ongelijke behandeling actief zal bestrijden en alle personen in relatie tot de vereniging die te maken krijgt met discriminatie omwille van hun achtergrond zal beschermen en opvangen op gepaste wijze. 
  • Ze elke vorm van haat ten opzichte van bevolkingsgroepen en doelgroepen of een discriminerende houding verbiedt. De toegang wordt geweigerd aan personen die zulk gedrag vertonen.
  • Ze waakzaam en preventief zal optreden tegen elk teken van beginnende discriminatie. 
  • Ze slachtoffers van discriminatie, pesterijen en haatverspreidingen ondersteunt en indien nodig hulp van externe partners inschakelt.