2de handsboeken

We gaan een systeem organiseren om een deel van onze bibliotheek aan te bieden aan onze leden en meer bepaald aan diegene met sociaal tarief of in armoede. Al de boeken houden verband met de doelstellingen van onze vereniging.

Onderaan treft u alvast een lijst aan van de boeken die niet echt relevant zijn voor onze bibliotheek.

Geinteresseerd stuur een mailtje.

Dit veld gebruiken we om de authenticiteit van uw bericht snel te kunnen nagaan.