Privacybeleid

Privacyverklaring

1.Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Gitschotelbuurschap vzw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten of het lidmaatschap van Gitschotelbuurschap vzw., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, mail of lidmaatschapsaavraag op de website, aan het secretariaat of op een activiteit aan Gitschotelbuurschap vzw. verstrekt.

Gitschotelbuurschap vzw. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw IP-adres
  • Uw bankgegevens

 

2.Waarom Gitschotelbuurschap vzw. gegevens nodig heeft:

Gitschotelbuurschap vzw. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Gitschotelbuurschap vzw. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het versturen van het mededelingenblad en het heemkundig handboekje voor de Antwerpse Regio of bij geplande, al dan niet betalende, activiteiten.

 

3.Hoelang bewaart Gitschotelbuurschap vzw uw gegevens?

Gitschotelbuurschap vzw. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

4.Worden uw gegevens gedeeld met anderen?

Gitschotelbuurschap vzw. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals verenigingstoelagen of projectsubsidies.

 

5.Het in kaart brengen van uw websitebezoek.

Op de website van Gitschotelbuurschap vzw. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gitschotelbuurschap vzw. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

6. Google Analytics

Gitschotelbuurschap vzw. maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gitschotelbuurschap vzw.  bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Gitschotelbuurschap heeft Google geen toestemming gegeven om via Gitschotelbuurschap verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

7.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@gitschotel.be van Gitschotelbuurschap vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

8.Beveiligen:

Gitschotelbuurschap vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Gitschotelbuurschap vzw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gitschotelbuurschap vzw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Gitschotelbuurschap vzw. op via contact@gitschotel.be .

Gitschotel.be is een website van Gitschotelbuurschap vzw.

Toestemmingsformulier gdpr