Zondag 24 februari: Statutaire jaarvergadering en voordracht

De Algemene Statutaire ledenvergadering van 24 februari 2013 ging voor de laatste maal door in het Mattheushuis in de schaduw van de Sint-Janskerk. Het gebouw wordt verkocht en volgend jaar kijken we dus uit naar een andere locatie. Een 15-tal personen namen deel aan het eerste gedeelte waarin voorzitter Geert Janssens het financiële verslag overliep en inging op subsidies, lidgelden, verkoop van het tijdschrift en een overzicht gaf van de financiële situatie van onze vereniging, die wat dat betreft gezond blijkt te zijn. In het voorbije werkjaar werd geïnvesteerd in twee nieuwe en nuttige kasten voor het veilig opbergen van ons archief op de zolder van het Borgerhoutse districtshuis. Met onze spaarcenten werd een ets van Alfred Ost gerestaureerd en ingekaderd, die de Reuzen voorstelt. Ook de begroting van 2013 wordt overlopen – er worden uitgaven voorzien voor nog een kast en alvast ook voor de restauratie van een historisch vaandel.

Dan overloopt Geert per datum de activiteiten van het voorbije jaar met vermelding van het aantal belangstellenden. Hoogtepunten waren de activiteit rond Alice Nahon, de Meiboomplanting in de Tuinwijk, de rondleiding op het Schoonselhof op zoek naar bekende Borgerhoutenaren, de autocarreis naar de witloofstreek rond Kampenhout. Ook de mogelijke activiteiten voor het nieuwe werkjaar worden toegelicht. Voor de korte pauze volgt er een vragenronde. Een van de leden betreurt dat de archiefruimte niet regelmatig raadpleegbaar is.

Na een verfrissing, ondertussen zijn meer belangstellenden toegekomen, volgt een rijkelijk geïllustreerde lezing door Gaston Van Bulck, die zeer gedetailleerd de historiek schetst rond de historische gassite op Zurenborg. We krijgen een boeiend overzicht van de geschiedenis van de wijk, zijn spoorwegen en industrie. Belangrijke figuren zoals Minckelers en Murdoch, uitvinders van het lichtgas worden toegelicht en via illustratie staan we midden in de gasfabriek. Ook de omliggende straten worden in beeld gebracht. Dank aan Gaston voor de lange maar zeer interessante spreekbeurt. Er waren zo’n 40 personen aanwezig.

Geef een reactie