Zondag 12 februari 2017: Algemene Vergadering en voordracht

Onze algemene ledenvergadering vond plaats in de foyer van ’t Srekhuys en werd gevolgd door de allereerste activiteit van het jaar.

Vermits we rond het thema zorg werken dit jaar ivm erfgoeddag kwam auteur Diane De Keyzer spreken “De Engeltjesmaaksters”, een taboe onderwerp waar niemand over sprak maar iedereen wist er van.

Wie waren die zo verguisde engeltjesmaaksters en wie klopte wanhopig bij hen aan omdat ze af wilden van hun ‘pakje’? Diane De Keyzer kreeg inzage in de gerechtelijke dossiers van twintig abortusprocessen uit de periode 1895-1915. Deze schat van wonderlijke verhalen geeft een bijzondere inkijk in de levensomstandigheden van de betrokkenen: de ongewenst zwangere vrouw, de medeplichtige, de verwekker, de verklikker, de engeltjesmaakster zelf.

Vooral volksvrouwen liepen tegen de lamp, burgerdames konden immers terecht bij een bevriende arts die een propere curettage als een risicoloze vriendendienst beschouwde. In De engeltjesmaaksters krijgen de verhalen van honderd jaar geleden een actueel karakter omdat ook getuigen van nu aan het woord komen. Zij spreken over de decennia van net voor de abortuswet van 1990, over hun tocht naar Nederland

Ze schetste wie de vrouwen waren die ernaar toe gingen, de vrouwen of mannen die het deden en zo kregen we een overzicht van ong. 1890 tot 1990 van 100 jaar abortus avant la lettre.

Het was een zeer interessante en verhelderende voordracht. De 52 aanwezige personen gingen dan ook meer dan tevreden terug naar huis.

IMG_6299

Afbeelding 1 van 4

Geef een reactie