Zondag 11 november 2018:  “De 1st Wereldoorlog door de ogen van de marktzanger”

Het gebeurde allemaal

Op de memorabele dag van 11 november 2018, toen we de wapenstilstand van de grote oorlog 100 jaar geleden herdachten, bood onze kring aan de belangstellende leden een uitstekend vredesprogramma aan.

Velen onder ons waren verrast over de plek waar de activiteit doorging: de Theatergarage in de Bouwhandelstraat 72 in Borgerhout. We vernamen dat enkele buurtbewoners het hadden klaargespeeld om dit cultureel coöperatief buurtcentrum op te richten en met de hulp van veel vrijwilligers uit te baten. 

Het theater is voor de bezoekers zeer geriefelijk ingericht. We vernoemen de onberispelijke zitplaatsen, de uitstekende technische voorzieningen,  en de goed voorziene bar met uitstekende bediening. Een aanwinst voor de Gitschotelbuurt!

We genoten ten volle van het optreden van de instrumentale zanggroep “Wreed & Plezant”. De drie muzikanten Johan Morris, Marc Justaert en Frakke Arn speelden prachtige muziek en zetten hun publiek aan om volop mee te zingen. Maar daarvoor moesten ze niet lang aandringen. De vlotte deuntjes waren goed gekend of bleven vlug in het geheugen hangen. Een deelneemster fleurde op toen ze hoorde zingen: “Tussen achthonderd matrozen, ‘k heb ‘m gezien, ‘k heb ‘m gepakt, ‘k heb ‘m gekozen”. Maar in haar jonge tijd ging het maar over zeshonderd matrozen. Een groot verschil!

Het repertorium van “Wreed & Plezant”had vooral betrekking op het oorlogsgebeuren. Wat me vooral in de smaak viel was dat telkenmale uitleg werd gegeven over de bronnen.  De leider verwees verschillende keren naar een authentiek liedschrift van Koopman dat honderden liedjes zou bevatten.  Ook liedjes van bekende marktzangers, zoals  Aloïs Van Pethegem, Frans Jacobs en Lionel Bauwens (Tamboer) kwamen aan bod. Ik werd vooral getroffen door het lied “Het soldatenkerkhof aan den IJzer” van Tamboer. Deze marktzanger typeerde zulke begraafplaats heel gepast als “een kerkhof zonder muur”.

Het was een prachtige namiddag. Die typische “schwung” van het authentieke marktlied, die we verschillende keren opmerkten,  hoort men tegenwoordig nog maar zelden. Deze mannen getuigden van een grote kennis van het vroegere volksleven. (GVB)

IMG_3152

Afbeelding 2 van 3

 

Geef een reactie