Zondag 17 maart 2019: bezoek aan het Lambottemuseum

Een minder gekend museum is het Lambottemuseum in het Stuivenbergziekenhuis. Dit handelt over de geschiedenis van de gezondheidszorg. Maar meer nog bezoeken we de tentoonstelling: van “Helden en Sukkelaars”: gezondheidszorg tijdens de Eerste Wereldoorlog.

We vergeten vaak dat de keerzijde van iedere oorlog soms voor oplossingen en een zeer vlugge doorbraak zorgde in bepaalde technieken of revalidaties.

Inschrijven bij Geert Janssens, 03/236.34.13 of op janssens.geert1@hotmail.com voor 10 maart.
Samenkomst: ZNA Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen om 13:45
Leden: 12 euro
Niet-leden : 14 euro / sociaal tarief 8.4 euro te betalen op de bankrekening BE56 4026 0965 4188 van Gitschotelbuurschap, met vermelding “Lambottemuseum”.
Bereikbaarheid: tram en bus 12 23 30

Geef een reactie