Zondag 17 maart 2019: Bezoek Lambottemuseum

21 personen namen deel aan het bezoek aan het iets minder gekende Lambottemuseum. Dit museum gelegen in het Stuivenbergziekenhuis heeft naast een vaste collectie ook een wisselende expo. Dit jaar staat het in het teken van “Helden en Sukkelaars: gezondheidszorg in de Eerste Wereldoorlog.”

Professor Van Hee, tevens conservator leidde ons rond en we kunnen zeggen dat iedereen aan zijn lippen hing door de gedrevenheid van zijn uitleg. We begonnen met een overzicht van de uitvindingen die gedaan waren voor het uitbreken van de oorlog zoals de baxter en bloeddruk enz..

Door de oorlog werden nieuwe technieken versneld toegepast en uitgeprobeerd. Niet enkel op de gewonden maar ook op dokters of verplegend personeel zelf neem nu bloedtransfusies.

De uitleg over het hospitaal “L ’Ocean” gooide dan weer een ander licht op de omgeving  van de patiënten en de artsen.

Langzamerhand kwamen we dichter bij het einde van deze tragedie en komen we bij de plastische chirurgie terecht die letterlijk in de kinderschoenen stond. Slachtoffers terug menselijk toonbaar stellen was de andere kant van het verhaal.

Een boeiend overzicht met als leidraad dat de ene kant van de oorlogsmedaille dan weer zorgt voor een sterke vooruitgang van de medische sector.

IMG_3814

Afbeelding 1 van 9

Geef een reactie