Donderdag 2 mei 2019: Sarah Marsman verdedigde haar eindwerk

Op donderdag 2 mei ging op de derde verdieping in de mansardekamer van het Reuzenhuis, Turnhoutsebaan 110 om 14.10 uur de verdediging door van het groepseindwerk van drie studentinnen van de opleiding Architectuur-conservatie-restauratie van de UA. Sarah Marsman en haar twee klasgenoten namen om de beurt het woord en gaven uitleg over de geprojecteerde foto’s van plattegronden van straten in de buurt en van verdiepingen van het gebouw vanuit verschillende invalshoeken, zoals historisch en architecturaal waardevol erfgoed, gebruikte materialen, actuele eigendom en mogelijke toekomst-perspectieven. Het gebouw, verkocht door het district Borgerhout, is heden in privéhanden en wordt gedeeltelijk gehuurd door Apache, een internetkrant.

De juryleden – na het stellen van hun vragen – hadden geen tijd om me te woord te staan, maar aan één jurylid en de drie examinandi heb ik wel verteld, dat ik de heemkundige vereniging Gitschotelbuurschap vertegenwoordigde in naam van de voorzitter, die wegens zijn dagelijks werk verhinderd was. Van Sarah kreeg ik tijdens de vluchtige bezichtiging de verzekering mee, dat – zoals reeds beloofd – de tekst van het proefschrift (tegenwoordig “paper” genoemd !) aan GIBU zal worden opgestuurd. De jury sprak zich niet uit over de kwaliteit van het geleverde werk, maar scheen wel tevreden. In de voormiddag hadden ze een zitting over het vredegerecht daar vlakbij gehad en na het Reuzenhuis moesten ze er nog een doen.

Wie enigerlei informatie over architect Hoefnagels van het Reuzenhuis kan vinden, kan nog een nota toevoegen aan dit proefschrift !

René Pansaerts

Geef een reactie