Zondag 16 februari 2020 om 14 u. in het ECO-huis, Turnhoutsebaan

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en lezing “De Oorlog na de groote Oorlog, de anti-Duitse repressie in België na W.O. I” door Monika Triest

Om 13.30 uur overliep voorzitter Geert Janssen de gebeurtenissen en activiteiten van het voorbije jaar, de planning van 2020 (uitstappen, bezoeken) en de toekomst-perspectieven van het Gitschotelbuurschap, de staat van de financiën van onze VZW-kas met inkomsten en uitgaven en de te verwachten inkrimping van de project-toelagen van het district Borgerhout. Hij verzweeg niet, dat we met een deficit zaten en dat het ongewoon lange uitblijven van aflevering 3 en 4 van ons heemkundig handboekje van 2019 wel degelijk een aanvaardbare verklaring had.

Na de koffiepauze kwam nog een aantal belangstellenden het toehoordersaantal op 30 brengen en bracht Monika Triest een boeiende voordracht over de anti-Duitse gevoelens onder de bevolking, die onder de gevolgen van de bezetting en het oorlogsgeweld te lijden had gehad. De rijke  koopvaardijhandelaren van Duitse oorsprong, die sedert generaties door hun Prunkbauten, de uitbouw van de haven van Antwerpen en hun mecenaat, een Duitse stempel op de stadsarchitectuur  hadden gezet en een opperbeste relatie met de stedelijke bevolking hadden opgebouwd, werden nu uit wraak voor de oorlogsschade op een schandelijke manier alle bezit-tingen ontnomen. 

Monika Triest had over dit alles, samen met haar echtgenoot Guido van Poucke (intussen overleden) twee boeken geschreven en haar voordacht met vele historische dia’s geïllustreerd. De vragen van de toehoorders achteraf toonden aan, dat ze geboeid geluisterd hadden. Een echte eyeopener en geslaagde activiteit.

R.P. 18.02.2020  

IMG_5608

Afbeelding 1 van 3

Geef een reactie